PROFIL BAHAGIAN

Penyusunan struktur pentadbiran Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor diperkukuhkan lagi dengan menubuhkan 4 Bahagian utama iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP), Bahagian Pengurusan Rekod dan Kes (BPRK), Bahagian Perbicaraan dan Rayuan (BPR) dan Bahagian Penyelidikan dan Perundangan (BPP). Setiap bahagian di ketuai seorang Ketua Bahagian. Setiap bahagian di bantu oleh beberapa seksyen sebagaimana berikut-
1) Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP),


1. Seksyen Pentadbiran

2. Seksyen Kewangan

3. Sekysen Sumber Manusia

2) Bahagian Pengurusan Rekod dan Kes (BPRK),


1. Seksyen Pengurusan Rekod

2. Seksyen Pengurusan Kes

3) Bahagian Perbicaraan dan Rayuan (BPR)


1. Seksyen Pengurusan Kes-kes Perbicaraan.

2. Seksyen Pengurusan Kes-kes Rayuan

4.) Bahagian Penyelidikan dan Perundangan (BPP)


1. Seksyen Penyelidikan

2. Seksyen Perundangan