Enakmen

Berikut adalah Rujukan Perundangan yang bermanfaat kepada semua Pendakwa Syarie di Selangor. Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [ Enakmen No. 1 Tahun 2003] Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 [ Enakmen No. 9 Tahun 1995]