Kertas siasatan akan mengambil masa 40 hari bekerja dari tarikh kertas siasatan di terima daripada Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan (BPN) JAIS sehingga ia didaftarkan ke Mahkamah atau dikembalikan ke BPN JAIS atau kes tidak diteruskan prosiding.

Setelah kes didaftarkan ke mahkamah, Orang Yang Disyakki (OYDS) akan mengetahui tarikh OYDS perlu hadir ke mahkamah melalui saman yang akan dihantar ke alamat OYDS. Atau boleh menghubungi terus pihak jpss/mahkamah kes tersebut didaftarkan.

Kadar bayaran denda yang akan dikenakan bergantung kepada kes yang akan didakwa terhadap OYDS mengikut enakman yang digunapakai.

Sebarang permohonan untuk mempercepatkan kes hendaklah membuat permohonan secara bertulis (surat / emel) beserta alasan yang munasabah dan dokumen sokongan (jika perlu) kepada Ketua Pendakwa Syarie.

Sebarang permohonan untuk mempercepatkan atau meminda tarikh kes sebutan setelah kes didaftarkan di  mahkamah adalah di bawah bidangkuasa mahkamah di mana kes tersebut didengar.

Tarikh tangguhan kes boleh diperolehi melalui mahkamah di mana kes itu didengar atau melalui JPSS.

Kertas siasatan yang diterima akan diteruskan proses sehingga kes tersebut diputuskan sama ada untuk didaftarkan atau  dikembalikan atau kes tidak diteruskan prosiding. Sekiranya terdapat pihak yang ingin memohon agar kes digugurkan bolehlah membuat permohonan terus kepada Ketua Pendakwa Syarie untuk dipertimbangkan.

Rayuan boleh dibuat secara lisan atau secara bertulis dengan membuat dua (2) salinan. Satu salinan diserah kepada mahkamah dan satu salinan diserah kepada Pendakwa Syarie yang mengendalikan kes tersebut.

Tidak. JPSS tiada bidangkuasa untuk mengeluarkan sebarang surat sokonngan untuk penyambungan VISA bagi yang telah atau hampir tamat tempoh.

Untuk semua kesalahan pelanggaran seksyen-seksyen yang terdapat di dalam enakman yang digunapakai di Negeri Selangor.

Apabila elemen kesalahan tidak dipenuhi atau tiada bidangkuasa kes didakwa di Negeri Selangor.