OBJEKTIF

Prosiding Kes

1. Menjalankan prosiding pendakwaan bagi kes jenayah Syariah dengan telus dan berintegriti.

Dokumen

2. Melaksanakan system pengurusan dokumen prosiding kes jenayah ke arah penggunaan teknologi maklumat secara sistematik dan efisyen.

Rayuan

3. Melaksanakan pengurusan kes jenayah Syariah dan kes rayuan berdasarkan kepada undang-undang dan hukum syarak yang berkuatkuasa di negeri Selangor

Kajian

4. Melaksanakan kajian berkaitan isu-isu perundangan sebagai input hujah pendakwaan.

Analisa

5. Melaksanakan Analisa statistik kes-kes jenayah syariah

Rekod

6. Melaksanakan pengurusan rekod kes-kes jenayah Syariah.

Perancangan

7. Melaksanakan pengurusan kes, penyelarasan penjadualan dan pengemaskinian status kes-kes jenayah Syariah.

Tadbir Urus

8. Menguruskan hal ehwal sumber manusia, pentadbiran dan kewangan Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor.