Maklumat Korporat

Maklumat rasmi jabatan ini meliputi latar belakang transformasi dari peringkat Bahagian di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) kepada sebuah Jabatan tersendiri. Pernyataan Visi, Misi dan Objektif JPSS.