Bahagian Khidmat Pengurusan

Bahagian Khidmat Pengurusan
Unit Kewangan
Unit Pengurusan Sumber Manusia
Unit Pentadbiran