Profil Bahagian

Penyusunan struktur pentadbiran Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor diperkukuhkan lagi dengan menubuhkan 4 Bahagian utama iaitu 

  1. Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP)
  2. Bahagian Pengurusan Rekod dan Kes (BPRK)
  3. Bahagian Perbicaraan dan Rayuan (BPR)
  4. Bahagian Penyelidikan dan Perundangan (BPP)

Setiap bahagian diketuai seorang Ketua Bahagian.

BAHAGIAN PENGURUSAN REKOD DAN KES (BPRK)

Bahagian ini memantau 2 seksyen berikut-
i. Seksyen Pengurusan Kes dan
ii. Seksyen Pengurusan kes Rayuan.

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (BKP)

Bahagian ini memantau 3 seksyen berikut-

  1. Seksyen Pentadbiran
  2. Seksyen Kewangan
  3. Sekysen Sumber Manusia

BAHAGIAN PENGURUSAN KES DAN RAYUAN

Bahagian ini memantau 2 seksyen berikut-

  1. Seksyen Pengurusan Kes-Kes Perbicaraan
  2. Seksyen Pengurusan Kes-kes Rayuan

BAHAGIAN PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN PERUNDANGAN (BPP)

Bahagian ini memantau perjalanan 2 seksyen berikut-
1. Seksyen Penyelidikan
2. Seksyen Perundangan