Arahan Ketua Pendakwa Syarie (KPS), adalah himpunan tatacara (Standard Operation Prosedure) yang di seragamkan dalam kalangan Ketua Pendakwa Syarie se Malaysia. Usaha penyeragaman dan penyelarasan dilaksanakan oleh Bahagian Pembangunan Undang-Undang, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

  1. Arahan Ketua Pendakwa Syarie 2011

 

 

 

Kod Etika Pendakwa Syarie dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia cetakan pada tahun 2021 dan digunapakai oleh seluruh Pendakwa Syarie se-Malaysia.

2. Kod Etika Pendakwa Syarie 2021