Arahan KPS

Arakan Ketua Pendakwa Syarie (KPS), adalah himpunan tatacara (Standard Operation Prosedure) yang di seragamkan dalam kalangan Ketua Pendakwa Syarie se Malaysia. Usaha penyeragaman dan penyelarasan dilaksanakan oleh Bahagian Pembangunan Undang-Undang, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

  1. Arahan Ketua Pendakwa Syarie 2011