Sumber Rujukan

Ruangan ini mengumpulkan bahan rujukan berkaitan undang-undang jenayah syariah, tatacara, arahan amalan, arahan ketua pendakwa syarie dan beberapa bahan rujukan umum untuk kemudahan pendakwa syarie. I