Arahan Amalan

Arahan amalan adalah sekumpulan keputusan perundangan yang dihimpunkan menjadi dasar dan panduan pelaksanaan prosedur pra bicara, perbicaraan dan pasca bicara dalam kalangan Mahkamah Syariah se Malaysia. Disedia dan diselenggara oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malasyais (JKSM) sebagai salah satu makanisme penyelarasan dan keseragaman perkhidmatan keadilan Syariah di Malaysia.

  1. Arahan Amalan 2001 – 2016
  2. Arahan Amalan 2017
  3. Arahan Amalan 2018