Ikrar Perkhidmatan Awam Pegawai JPSS

Bacaan Ikrar Perkhidmatan awam dan Akta Rahsia Rasmi 1972 oleh semua Pegawai Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor pada 16 Januari 2023