22 Disember 2022 Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor mengadakan sesi perbincangan bersama Penasihat Undang-Undang Negeri di Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri berkaitan beberapa isu perundangan syariah, sejauh mana pemakaian peruntukan seksyen 68 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Negeri Selangor (ETJSS) 2003 terhadap kesalahan matrimoni dan isu-isu lain yang diangkat bersama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *