21-23 November 2022 – Bengkel diadakan di Pusat Konvensyen MBSA bagi mengkaji semula sekaligus menyelaraskan garis panduan pengurusan kes rayuan dan jenayah syariah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *