Logo JPSS

Posted by on May 11, 2019 in Uncategorized

Berikut adalah logo Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor yang di lancarkan penggunaannya mulai 10 Mei 2019

Comments are closed.