Logo JPSS

Berikut adalah logo Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor yang di lancarkan penggunaannya mulai 10 Mei 2019