Visi dan Misi

Visi Jabatan


“Menjadi agensi Pendakwaan Syariah yang berintergriti dan berakauntabiliti”


Misi Jabatan


Melaksanakan Pendakwaan Syariah yang bebas, berkualiti, berintergriti dan selaras dengan Hukum Syarak dan undang-undang semasa untuk mendapat keredhaan Allah.