Visi & Misi JPSS

Seluruh warga kerja JPSS berganding bahu mendokong visidan misi berikut-

VISI

Menjadi agensi Pendakwaan Syariah yang berintergriti dan berakauntabiliti

MISi

Melaksanakan Pendakwaan Syariah yang bebas, berkualiti, berintergriti dan selaras dengan Hukum Syarak dan undang-undang semasa untuk mendapat keredhaan Allah.