Berikut adalah Rujukan Perundangan yang bermanfaat kepada semua Pendakwa Syarie di Selangor.

  1. Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 [ Enakmen No. 9 Tahun 1995]
  2. Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor
  3. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [ Enakmen No. 1 Tahun 2003]
  4. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003
  5. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003
  6. Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015