Info Jabatan

Di ruangan ini pembaca dapat mengetahui makluamt korporat jabatan bermula dari Visi, Misi, Objektif dan pelbagai maklumat penting berkenaan Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor (JPSS).

Logo JPSS

Posted by on May 11, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Berikut adalah logo Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor yang di lancarkan penggunaannya mulai 10 Mei...

read more

Bekas Peneraju JPSS

Posted by on Apr 21, 2019 in Info Korporat | 0 comments

Ketua Pendakwa Syarie Selangor Ketua Pendakwa Syarie yang pertama iaitu Tuan Hadri bin Idris yang berkhidmat pada 1 Mac 2004 hingga 13 Jun 2004. Kemudian pada 2 Mei 2006 hingga 1 Oktober 2006, Tuan Hairuddin bin Abd. Samad dilantik sebagai Ketua Pendakwa Syarie kedua. Seterusnya Datin Raja Darulehsan binti Raja Ariffin dilantik sebagai Ketua Pendakwa Syarie ketiga sehingga 3 Disember 2007. Seterusnya Tuan Mohamad Rais bin Rasid dilantik sebagai Ketua Pendakwa Syarie keempat sehingga 18 Mei 2008. Tuan Azmi bin Ibrahim dilantik sebagai Ketua...

read more

Enakmen

Posted by on Apr 21, 2019 in Rujukan | Comments Off on Enakmen

Berikut adalah Rujukan Perundangan yang bermanfaat kepada semua Pendakwa Syarie di Selangor. Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri SelangorEnakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [ Enakmen No. 1 Tahun 2003]Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 [ Enakmen No. 9 Tahun...

read more

Bahagian Perbicaraan dan Rayuan (BPR)

Posted by on Apr 21, 2019 in Info Korporat | Comments Off on Bahagian Perbicaraan dan Rayuan (BPR)

read more

Bahagian Penyelidikan dan Perundangan

Posted by on Apr 21, 2019 in Info Korporat | Comments Off on Bahagian Penyelidikan dan Perundangan

read more

Bahagian Pengurusan Rekod dan Kes (BPRK)

Posted by on Apr 21, 2019 in Info Korporat | Comments Off on Bahagian Pengurusan Rekod dan Kes (BPRK)

read more

Bahagian Khidmat Pengurusan

Posted by on Apr 21, 2019 in Info Korporat | Comments Off on Bahagian Khidmat Pengurusan

...

read more

Objektif

Posted by on Apr 21, 2019 in Info Korporat | 0 comments

Objektif

Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor (JPSS) komited melaksanakan peranan dan tanggungjawab utama yang menjadi fungsi penubuhannya sebagaimana berikut- Menjalankan prosiding pendakwaan bagi kes jenayah Syariah dengan telus dan berintegriti.Melaksanakan system pengurusan dokumen prosiding kes jenayah ke arah penggunaan teknologi maklumat secara sistematik dan efisyen.Melaksanakan pengurusan kes jenayah Syariah dan kes rayuan berdasarkan kepada undang-undang dan hukum syarak yang berkuatkuasa di negeri SelangorMelaksanakan kajian berkaitan...

read more

Latar Belakang

Posted by on Apr 21, 2019 in Rencana | 0 comments

Latar Belakang

Bahagian Pendakwaan Jabatan Agama Islam Selangor sebelum  ini adalah terletak di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Selangor sebagai salah satu bahagian yang berfungsi untuk menjalankan tanggungjawab melaksana tadbir urus dan mengendalikan pendakwaan kes-kes syariah. Pada peringkat awal urusan penguatkuasaan dan pendakwaan syariah, dijalankan oleh sebuah bahagian di JAIS yang diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah (KPP) . Mulai tahun 2007, Jabatan Agama Islam Selangor telah mula mengambil inisiatif untuk meletakkan struktur...

read more

Visi dan Misi

Posted by on Apr 21, 2019 in Info Korporat | Comments Off on Visi dan Misi

Visi dan Misi

Visi Jabatan “Menjadi agensi Pendakwaan Syariah yang berintergriti dan berakauntabiliti” Misi Jabatan “ Melaksanakan Pendakwaan Syariah yang bebas, berkualiti, berintergriti dan selaras dengan Hukum Syarak dan undang-undang semasa untuk mendapat keredhaan Allah....

read more