Rencana

Latar Belakang

Latar Belakang

Bahagian Pendakwaan Jabatan Agama Islam Selangor sebelum  ini adalah terletak di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Selangor sebagai salah satu bahagian yang berfungsi untuk menjalankan tanggungjawab melaksana tadbir urus dan mengendalikan pendakwaan kes-kes syariah. Pada peringkat awal urusan penguatkuasaan dan pendakwaan syariah, dijalankan oleh sebuah bahagian di JAIS yang diketuai oleh...

Read More